Project aanvraag

Wie kunnen een aanvraag indienen en wat zijn de criteria hiervoor.

Criteria voor de aanvraag

  • Burgerinitiatief, minimaal 3 personen, die een maatschappelijk project voor een bredere doelgroep willen organiseren.
  • Stichting of vereniging zonder winstoogmerk
  • Doel van de aanvraag is niet gestoeld op politieke of religieuze motieven
  • De aanvraag moet duidelijk een extra zijn en buiten de eigen begroting vallen
  • De aanvrager is ingeschreven in Lisse
  • Het initiatief draagt bij aan de vernieuwingen/of versterking van de kwaliteit van samenleven in Lisse en heeft bewezen draagvlak bij meer dan alleen de eigen leden/betrokkenen
  • De gevraagde financiele ondersteuning is eenmalig, heeft geen structureel karakter, kan worden aangevraagd tot een bedrag van € 1.500,00
  • Er kan maximaal 1x per 2 jaar door dezelfde personen/stichting of vereniging een aanvraag ingediend worden.

Wilt u een aanvraag doen? Download het aanvraag formulier

Download