Project aanvraag

Het Lokaal Fonds Lisse steunt projecten op het gebied van: welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu. Initiatiefnemers van een project kunnen online een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning.

Criteria voor de aanvraag

  • Burgerinitiatief, initiatief van minimaal 3 personen*
  • Stichting of vereniging zonder winstoogmerk
  • Doel van de aanvraag is niet gestoeld op politieke of religieuze motieven**
  • De aanvraag moet duidelijk een extra zijn en buiten de eigen begroting vallen
  • De aanvrager is ingeschreven in Lisse
  • Het initiatief draagt bij aan de vernieuwingen/of versterking van de kwaliteit van samenleven in Lisse en heeft bewezen draagvlak bij meer dan alleen de eigen leden/betrokkenen
  • De gevraagde financiele ondersteuning is eenmalig, heeft geen structureel karakter, kan worden aangevraagd tot een bedrag van € 1.500,00

Wilt u een aanvraag doen? Download het aanvraag formulier

Download