Financieel verslag 2020

Presentatie van het Financieel Jaarverslag van 2020Financieel Verslag 2020  


Baten:

Jaarlijkse bijdrage Gemeente Lisse
€ 10.000
Overige inkomsten
€ 25
Totaal
€ 10.025


Lasten:

Projecten€  9.382
Bankkosten€     107
Bestuurskosten€     129
Automatisering€     290
Resultaat€     117
Totaal€ 10.025
Balans


Activa:
Rekening Courant SNS-bank€ 14.604
Totaal€ 14,604


Passiva:
Algemene reserve€ 14.487
Resultaat€      117
Totaal€ 14.604Toelichting bij het financieel verslag 2020

Op jaarultimo waren er geen vorderingen en ook geen schulden. De in het eerste kwartaal 2020 aangekondigde coronamaatregelen hebben een ingrijpend effect gehad op het aantal ingediende aanvragen voor lokale financiële ondersteuning. Enkele reeds ingediende projecten zijn door aanvragers tijdelijk “on hold” gezet. Zodra de omstandigheden dat toe laten, zullen zij weer worden geactiveerd.

Het aantal nieuwe, nog te beoordelen aanvragen, is in de tweede helft van 2020 vrijwel opgedroogd. Het Lokaal Fonds Lisse verwacht in de loop van 2021 een inhaalslag aan aanvragen zodra de coronamaatregelen worden versoepeld of opgeheven.


In 2020 werden vijftien aanvragen ingediend. Daarvan zijn er negen door het Lokaal Fonds gehonoreerd. De maximale toekenning aan een verzoek tot financiële ondersteuning bedraagt € 1.500. De zes afgewezen projecten voldeden niet aan onze criteria.

De goedgekeurde projecten liggen op het terrein van een buurtactiviteit, jeugd, ouderen, sport, kunst & cultuur of hebben een maatschappelijke achtergrond. In het bijzonder noemen wij het Kunstmomentje, waarbij deelnemers werden gestimuleerd om zelf met kunst maken aan de slag gegaan. Dit project is uitgevoerd met behulp van internet, omdat fysiek bij elkaar komen niet mogelijk was vanwege de coronapandemie.


Het Lokaal Fonds Lisse heeft in 2020 aan de volgende projecten financieel bijgedragen:

Gluren bij de buren€ 1.500
Stichting HLT Uitdaging€    248
Kooksaam Ontmoet€    500
Scouting Shawano€ 1.195
Kunstmomentje€ 1.500
De Groene Bol€ 1.500
Atletiekvereniging De Spartaan€ 1.500
Fietsmaatjes Hillegom/Lisse€    439
De Gaapstokken€ 1.000
Totaal€ 9.382