Financiën

Hieronder is de financiële verantwoording te vinden over het jaar 2018.

  • De Stichting Lokaal Fonds is actief geworden in het jaar 2018.
  • De bestuursleden zijn allen vrijwilliger waarbij enkel gemaakte onkosten vergoed worden.
  • De balans per 15 oktober 2018 geeft de baten en lasten weer sinds de Stichting actief is.

Baten

·       Giften/subsidies etc.                                                        21.576,72  euro*

Lasten

Kosten SNS-bank                                                           53,99 euro

Opstartkosten                                                              2400,00 euro

Bijdrage aan:

o    activiteit Onderwatersportvereniging De Gubben   1.500,00 euro

o   Activiteit Jeugdtheaterschool                                       1.500,00 euro

o   Werkgroep Dementie vriendelijk Lisse                       1.500,00 euro

o   Stichting KookSaam                                                    1.497,08 euro**

o   Vereniging Oud Lisse                                                  1.500,00 euro**

                                                                                                  9.951,07 euro

 Saldo                                                                                       11,625,65 euro*

* Bij de baten is 5176,72 euro vervat die geoormerkt zijn voor Poelpolder initiatieven 

** Bestuurlijke instemming voor deze ondersteuning is gegeven echter nog niet uitgekeerd