Financiën

Hieronder is de financiële verantwoording te vinden over het jaar 2018.

  • De Stichting Lokaal Fonds is actief geworden in het jaar 2018.
  • De bestuursleden zijn allen vrijwilliger waarbij enkel gemaakte onkosten vergoed worden.
  • De balans per 15 oktober 2018 geeft de baten en lasten weer sinds de Stichting actief is.


Baten

Giften/subsidies etc.                                                               21.576,72  euro*

Lasten

Kosten SNS-bank                                                                    53,99 euro
Opstartkosten                                                                         2400,00 euro


Bijdrage aan:

  • activiteit Onderwatersportvereniging De Gubben         1.500,00 euro
  • Activiteit Jeugdtheaterschool                                         1.500,00 euro
  • Werkgroep Dementie vriendelijk Lisse                           1.500,00 euro
  • Stichting KookSaam                                                       1.497,08 euro**
  • Vereniging Oud Lisse                                                     1.500,00 euro**

                                                                                              9.951,07 euro

 Saldo                                                                                    11,625,65 euro*


* Bij de baten is 5176,72 euro vervat die geoormerkt zijn voor Poelpolder initiatieven 

** Bestuurlijke instemming voor deze ondersteuning is gegeven echter nog niet uitgekeerd