Financiën

Financieel verslag 2019

Financiële verantwoording jaar 2019


De bestuursleden zijn vrijwilliger; enkel worden de gemaakte onkosten vergoed


Vermogenspositie 1 januari 2019:                   € 11.906,38


Inkomsten

  • Giften/subsidies etc.                                 € 15.606,54


Lasten

  • Projectuitgaven                                          € 12.815,90

  • Kleine uitgaven                                           €      210,27

  • Toename                                                     €    2.580,37


Vermogenspositie 31 december 2019:           € 14.486,75