Hulp bij aanvragen bij andere fondsen (Makelaarsfunctie)

In onze laatste bestuursvergadering van 19 januari 2021 hebben we besloten dat Lokaal Fonds Lisse ook gaat adviseren op welke andere fondsen eventueel een beroep kan worden gedaan. Wat houdt dit in?

Het kan zijn dat uw aanvraag bij het Lokaal Fonds Lisse niet (helemaal) voldoet aan de voorwaarden die wij stellen. Die voorwaarden kunt u vinden  onder het kopje Projectaanvragen. In dat geval kunnen wij geen financiële bijdrage verstrekken. Het kan ook zijn dat een bijdrage van het Lokaal Fonds Lisse niet voldoende is om uw initiatief uit te voeren. Dan is het goed om te weten dat er meer fondsen zijn waar u kunt aankloppen. Wij helpen u graag bij het vinden van de meest kansrijke fondsen waarop u een beroep kunt doen. Wij noemen dit onze makelaarsfunctie: bemiddelen tussen de geldvrager en geldgever.