Beleidsplan Lokaal Fonds Lisse online

Het nieuwe beleidsplan voor 2017-2019 staat online. Hierin staat vermeld waar wij ons de komende jaren op gaan focussen.

Het Lokaal Fonds Lisse is 11 april 2017 opgericht. 

De eerste acties zijn gericht op het samenstellen van een kwalitatief bestuur, de portefeuilleverdeling en het uitvoering geven aan de verschillende rollen. 

Zo ook het maken van een verdere invulling van het beleidsplan:

  • Opstellen van de criteria en uitwerking geven aan de procedures, werkwijzen zodat lokale initiatieven ondersteuning krijgen op het gebied van welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu. 
  • Waarborgen van continuïteit o.a. door het werven van inkomsten, het opbouwen van reserve en het aangaan van samenwerking met partners waaronder de gemeente Lisse. Hiertoe o.a. 
  • Jaarlijks voor 1 mei aanleveren aan de gemeente de verantwoording over het voorgaande jaar met de uitwerking van activiteiten; de balans en staat van baten/lasten 
  • Jaarlijks een bestuurlijk overleg met de gemeente over de behaalde resultaten, ontwikkelingen en plannen
  • Jaarlijkse evaluatie in 4e kwartaal met gemeente Lisse 
  • Twee maanden voor aanvang van het nieuwe boekjaar stelt het bestuur van het Lokaal Fonds Lisse het jaarplan en begroting op. 
  • Bekend maken van het Lokaal Fonds Lisse; bekendheid verwerven en uitwerking geven aan huisstijl en andere promotie en marketing vanaf medio 2018.
  • Starten met de (financiële) ondersteuning aan gepresenteerde initiatieven vanaf medio 2018. 

Februari 2019 evaluatie en bijstelling beleidsplan waaronder verantwoording kosten opstart Lokaal Fonds Lisse aan Fonds 1818

Actueel

30-03-2023

Jaarverslag 2022

Lees meer
07-07-2022

Financieel Verslag 2021

Lees meer
05-07-2022

Jaarverslag 2021

Lees meer