Stichting Lokaal Fonds Lisse van start

Op het gemeentehuis van Lisse is op dinsdag 29 mei 2018 de Stichting Lokaal Fonds Lisse gepresenteerd. Dit fonds is opgericht door bewoners, en zet zich in voor bewoners van Lisse.

Wat doet het Lokaal Fonds Lisse

Het Lokaal Fonds Lisse heeft tot doel lokale initiatieven te ondersteunen om de verbinding en de kwaliteit van de samenleving in Lisse te verbeteren en de saamhorigheid te versterken. Hiermee steunt het de burgerinitiatieven, die leiden tot lokale projecten in de gemeente Lisse, die van algemeen maatschappelijk belang zijn. Op de website van Lokaal Fonds Lisse staan voorbeelden van projecten die het fonds kan steunen.

Om de continuïteit te waarborgen, werft het Lokaal Fonds Lisse inkomsten, bouwt het een reserve op en werkt het fonds zoveel mogelijk samen met partners.

Bijdrage gemeente Lisse & Stichting Poelpolder 50 jaar

Op 29 mei is een overeenkomst getekend met de gemeente Lisse waarbij de gemeente met een jaarlijkse bijdrage van € 10.000 het Lokaal Fonds Lisse en daarmee de lokale initiatieven van burgers ondersteunt. De bijdrage is toegezegd voor vier jaar. Ook heeft Stichting Lokaal Fonds Lisse een bijdrage gekregen van ruim € 5.000 van de Stichting Poelpolder 50 jaar. Dit bedrag is specifiek geschikt voor burgerinitiatieven in de Poelpolder.

Het bestuur

Het bestuur van Lokaal Fonds Lisse bestaat uit de volgende personen:

  • Ad van Zelst - Voorzitter
  • Jan van Grimbergen - Penningmeester
  • Gerard Boon – Secretaris
  • Magda Guicherit
  • Kaseh Oomen-Arends
  • Marco van der Lingen

Hoe kan een bijdrage worden aangevraagd?

Het Lokaal Fonds Lisse steunt projecten op het gebied van: welzijn, kunst en cultuur, sport en recreatie, educatie, natuur en milieu. Initiatiefnemers van een project kunnen online een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning. De criteria en het aanvraagformulier zijn te vinden op de website www.stichtinglokaalfondslisse.nl

Actueel

30-03-2023

Jaarverslag 2022

Lees meer
07-07-2022

Financieel Verslag 2021

Lees meer
05-07-2022

Jaarverslag 2021

Lees meer